IKE a IKZE – poznaj różnice i zacznij oszczędzać na emeryturę

Coraz więcej Polaków decyduje się na oszczędzanie na emeryturę poprzez założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W tym artykule przedstawimy różnice między tymi dwoma produktami, jak wybrać między nimi, jak wpłacać i wypłacać pieniądze oraz jakie korzyści przynoszą.

Czym różnią się IKZE i IKE?

Definicja i podobieństwa

IKZE i IKE to indywidualne konta, na których zbiera się oszczędności na emeryturę. Obydwa konta są prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Środki na rachunkach IKZE i IKE są inwestowane w fundusze, obligacje, akcje czy nieruchomości, co pozwala na ich pomnażanie w dłuższym horyzoncie czasowym.

Różnice pod względem podatkowym

Różnicą między IKZE a IKE jest podatek dochodowy, który jest pobierany na rachunkach. Na IKZE pobierany jest podatek dochodowy z wypłaty środków, a na IKE z zysków kapitałowych. Podatek ten wynosi 19% i jest pobierany automatycznie przez towarzystwo.

Limit wpłat i wypłat

IKZE i IKE różnią się także limitem wpłat. Dla IKZE limit wynosi 15% dochodu osoby fizycznej osiągniętego w roku podatkowym, a dla IKE limit wynosi 30% dochodu osoby fizycznej osiągniętego w roku podatkowym. W przypadku IKZE nie ma limitu wypłaty środków, natomiast w przypadku IKE limit wynosi 300% wartości wpłaconych składek lub 18-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wybrać między IKZE i IKE?

Korzyści i wady obu produktów

Korzyścią z posiadania IKZE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych oraz możliwość odliczenia od podatku dochodowego wpłat dokonanych w ramach konta IKZE. Wady to niższy limit wpłat i brak możliwości wypłaty środków w formie jednorazowej.

Korzyścią z posiadania IKE jest wyższy limit wpłat, a także możliwość wypłaty środków w formie jednorazowej. Wady to podatek dochodowy pobierany od zysków kapitałowych oraz brak możliwości odliczenia od podatku dochodowego wpłat dokonanych na konto IKE.

Przeczytaj także:  Zrozumieć termin zapadalności lokaty bankowej

Przykłady wyboru IKZE i IKE w różnych sytuacjach życiowych

Jeśli zarabiasz niewielkie kwoty, to IKZE jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na odliczenie wpłat od podatku dochodowego. Jeśli natomiast zarabiasz więcej, to warto rozważyć IKE ze względu na wyższy limit wpłat.

Porównanie opłacalności dla różnych dochodów

Osoby zarabiające poniżej 85 tysięcy rocznie powinny raczej wybierać IKZE ze względu na podatki, a osoby zarabiające powyżej tego limitu mogą lepiej skorzystać wybierając IKE z uwagi na wyższy limit wpłat i możliwość wypłaty środków w formie jednorazowej.

Jak wpłacać i wypłacać pieniądze z IKZE i IKE?

Procedura wpłat i wypłat

Wpłaty na konto IKZE i IKE możemy dokonywać przy pomocy przelewu, e-bankowości czy płatności z karty kredytowej. Wypłaty środków z konta można realizować w formie renty lub jednorazowo.

Wypłata środków przez rentę czy jednorazowo?

W przypadku IKZE nie ma limitów wypłat, więc można wypłaty rozłożyć na raty. W przypadku IKE żadna z wypłat nie może przekroczyć 300% wartości wpłaconych składek lub 18-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Możliwe są wypłaty jednorazowe lub renty.

Możliwość przeniesienia środków między IKZE i IKE

Możliwe jest przeniesienie środków między IKE a IKZE. Przeniesienia odbywają się bez jednorazowych opłat i nie są opodatkowane.

Jakie są korzyści z posiadania IKZE lub IKE?

Jak oszczędzanie na emeryturę wpłynie na Twój budżet?

Posiadanie IKZE lub IKE pozwoli na oszczędzanie na emeryturę i pomnożenie oszczędności w dłuższym horyzoncie czasowym. Dzięki temu będziemy mieć dodatkowe środki na emeryturę i nie będziemy musieli polegać tylko na podstawowym świadczeniu.

Dodatkowe korzyści podatkowe związane z posiadaniem IKZE lub IKE

Podatek dochodowy pobierany z wypłat ze środków na rachunkach IKZE i IKE wynosi tylko 19%, co stanowi niższą stawkę niż w przypadku innych produktów finansowych. Dodatkowo, w przypadku IKZE można dokonywać odliczenia od podatku dochodowego wpłat dokonanych na konto.

Zalety Indywidualnego Konta Emerytalnego

IKZE to produkt, który jest zdecydowanie korzystniejszy dla osób o niższych dochodach oraz dla pracowników sektora niepublicznego. Dzięki temu, że nie podlega podatkowi belki, pozwala na pomnażanie oszczędności bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Które modele IKZE i IKE warto wybrać?

Porównanie popularnych kont IKZE i IKE na rynku

Na rynku można znaleźć wiele kont IKZE i IKE. Warto porównać oferty i wybrać takie, które spełnią nasze wymagania.

Możliwości oszczędzania na IKZE i IKE dla umów o pracę i innych źródeł dochodu

Oszczędzanie na IKZE i IKE możliwe jest dla osób pracujących na umowach o pracę, umowach zlecenie czy umowach o dzieło. Oprócz tego, można dokonywać wpłat na rachunki IKZE i IKE z innych źródeł dochodu, jak np. z umowy o dzieło.

Przewiń na górę